Montering av garasjeport og portåpner

Monteringsanvisninger

Montering av garasjeporter

Viktig å huske på! Når du mottar porter eller dører, må du kontrollere at det ikke er defekter eller mangler på produktene.

Eventuell reklamasjon må skje før overflatebehandling eller montering starter og senest 8 dager etter at produktet ble mottatt. Stålportene er ferdig overflatebehandlet fra fabrikken.

Vedlikehold

For at porten skal holde seg pen, bør den jevnlig vaskes og gjerne bones. Det reduserer også mulighetene for skader i malingen og høyner portens levetid. Skader hør grunnes og males over med egnet maling. Kontakt forhandler. Skruer og muttere bør kontrolleres og evt. trekkes til. Smør hengsler og hjullagre med olje. Skinnene kan smøres med et tynt oljelag. Vaierhjul med slitte lagre og fjærer og vaiere med skader må skiftes.

NB!

Det kan oppstå alvorlige personskader og skader på materiell, dersom du ikke sikrer porten godt og utviser stor forsiktighet ved montering eller justering av fjærer, vaiere eller vaierhjul. Forsøk aldri å justere eller å løsne vaiere og fjærer når porten er i lukket eller halvåpen stilling. Kontakt en fagmann dersom du ikke er sikker på hvordan arbeidet skal gjøres.

Ved bakmontert torsjonsfjærer D mål: 16 cm. Spesial beslag D mål: 9 cm. Kontakt forhandler

MONTERINGSANVISNINGER OG MÅLTAGING

Garasjeporter

Montering av Portåpnere

Viktig å huske på! Når du mottar portåpneren og eventuelle deler, må du kontrollere at det ikke er defekter eller mangler på produktene.

Eventuell reklamasjon må skje før overflatebehandling eller montering starter og senest 8 dager etter at produktet ble mottatt. Stålportene er ferdig overflatebehandlet fra fabrikken.

Teknisk informasjon

Edlandsåpneren har en manipulasjonssikker 868 Mhz fjernstyring, selvjusterende kraftbegrensning med lagring av data i mikroprosessorstyringen, nødutkobling ved strømbrudd, flatkabelsystem for rask montasje, strømsparekobling for minimalt energiforbruk (kun 4 watt i stillstand) og ekstra elektronisk hevestyring ved lukket port.

I tillegg til disse standardfunksjonene kan man kjøpe diverse ekstrautstyr, som blant annet nøkkelbryter som monteres på garasjeveggen, nødutløser, håndsender, impulsbryter og trådløse kodetastaturer.

Sikkerhet

Det er likevel ikke bare ren ”bedagelighet” som taler for å installere en Edlandsåpner. Et annet og særdeles vektig argument er sikkerhetsaspektet. Når Edlandsåpneren er montert på garasjeporten din, er porten låst. Og dersom noen forsøker å bryte opp porten, låser motoren i portåpneren seg. Dermed lar ikke porten seg åpne, og de ubudne gjestene må dra med uforrettet sak.

Edlandsportens automatiske portåpnere bidrar altså både til økt komfort og sikkerhet, og burde være et selvsagt tilskudd til en hver garasjeport.

Edlandsåpneren behandler din port med varsomhet. Du unngår hardhendt behandling som kan forekomme når du selv må lukke og åpne porten og har liten tid. Edlandsåpneren forlenger levetid på porten med varsom behandling.

MONTERINGSANVISNINGER

Portåpnere

MONTERINGSANVISNINGER

Portåpnere (utgåtte modeller)

Monteringsanvisninger

For at porten skal holde seg pen, bør den jevnlig vaskes og gjerne bones. Det reduserer også mulighetene for skader i malingen og høyner portens levetid. 

Garanti

Edlandsporten har 10 års garanti ved gjennom rustning fra innsiden regnet fra kjøpsdato.