Garantiens bestemmelser

Garanti for våre garasjeporter

Garasjeport til privat

Garasjeporter:

 • Edlandsporten har 10 års garanti ved gjennom rustning fra innsiden regnet fra kjøpsdato.
 • Folierte porter: Folien har 5 års garanti (Gjelder port nr. 24, 27, 28 og 29).
 • For fjærer, vaiere, løpehjul og hengsler gjelder en garantitid på 5 år.
 • Forutsatt normal belastning på maks. 5 portløp pr. dag.
 • Ved erstatningslevering utgjør garantitiden 6 måneder, men minst den løpende garantitiden.

Portåpnere:

 • Edlandsåpneren har 5 års garanti på skinner og drivverk. Forutsatt normal belastning på maks. 5 portløp pr. dag.
 • Trådløse enheter har 2 års garanti.

Unntatt fra garanti er skader som skyldes:

 • Ufagmessig utført montering og forsømt vedlikehold og service
 • Ikke fagmessig igangsetting og betjening
 • Uaktsom eller forsettlig ødeleggelse
 • Påvirkning av ytre forhold som for eksempel ild, vann, salt, lut, syre, asfaltering (dampen skader folie) og andre unormale miljøpåvirkninger. Feil eller mangelfull overbelastning utført etter porten er levert.
 • Mekaniske skader på grunn av ufagmessig utført transport og montering
 • Reparasjon utført av ukvalifisert personell

Forutsetninger

 • Garantikrav gjelder kun i Norge og kun for skader på gjenstander som kjøpet gjelder. Som garantibevis må kjøpsbevis fremheves.
 • Vi erstatter deler i garantiperioden. Det dekkes ikke omkostninger i forbindelse med montering, demontering eller transport hvis ikke Edlandsporten AS har montert produktet. Erstattede deler må levers tilbake til Edlandsporten.

Monteringsanvisninger

For at porten skal holde seg pen, bør den jevnlig vaskes og gjerne bones. Det reduserer også mulighetene for skader i malingen og høyner portens levetid. 

Garanti

Edlandsporten har 10 års garanti ved gjennom rustning fra innsiden regnet fra kjøpsdato.