MONTERING/VEDLIKEHOLD

 

Når du mottar porter eller dører, må du kontrollere at det ikke er defekter eller mangler på produktene. Eventuell reklamasjon må skje før overflatebehandling eller montering starter og senest 8 dager etter at produktet ble mottatt. Stålportene er ferdig overflatebehandlet fra fabrikken. Ønsker du å lakke den i annen farge kan dette gjøres, men bruk ikke hvilken som helst lakktype! Ta kontakt med forhandleren om dette.

For at porten skal holde seg pen, bør den jevnlig vaskes og gjerne bones. Det reduserer også mulighetene for skader i malingen og høyner portens levetid. Skader bør grunnes og lakkeres over med egnet lakk (std RAL kode er 9016). Kontakt forhandler. Skruer og muttere bør kontrolleres og evt. trekkes til. Smør hengsler og hjullagre med olje. Vaierhjul med slitte lagre og fjærer og vaiere med skader må skiftes. Etter ett driftsår bør fjærene etterstrammes om porten ikke er i balanse. Går du inn på en service/vedlikeholdsavtale med leverandør, blir porten din ivaretatt av fagfolk. Forutsetter at Mjøsa Port & Montasje har levert og montert porten.

Det kan oppstå alvorlige personskader og skader på materiell, dersom du ikke sikrer porten godt og utviser stor forsiktighet ved montering (selvmontasje) eller justering av fjærer, vaiere eller vaierhjul. Forsøk aldri å justere eller å løsne vaiere og fjærer når porten er i lukket eller halvåpen stilling. Kontakt en fagmann dersom du ikke er sikker på hvordan arbeidet skal gjøres.

 

Monteringsanvisninger