Den perfekte industriporten

Brannporter og branngardiner

Brannklassifisert leddport

Elysium EI₁ 90. Den brannsikre leddporten er en pålitelig og svært effektiv port med brannmotstand EI₁ 90 minutter.

Ideelt egnet for lukking av store haller, branner og eksplosjonsfarlige områder, lagring av farlige materialer, slik som PGS15 områder. Når den er koblet til et brannvarslingsanlegg, lukkes leddporten automatisk etter brannalarmen. Den spesielle ledeplaten hindrer tilbakesmell. Leddporten0 kan betjenes for daglig bruk. Standard tilgjengelig i sinkbelagt stål eller RAL 90002. Leveres i alle RAL farger.

 • For daglig bruk
 • Klassifisering EI₁ 90
 • Testet i henhold til NEN-EN 1634-1
 • Dørvekt 35 kg/m2
 • Egnet for PGS15 (lagring av farlig gods)
 • Røykmotstandsdyktig i henhold til SM/SA
 • Væskesperre 400 mm
 • Gangdør
 • Modulgruppe (Gammel)

FUNKSJONALITET
Den brannsikre leddporten er egnet for normal daglig bruk. Kvaliteten av den isolerende kjernen og den spesielle leddporten gir et utmerket brannsikkert segl.

NVENDELIGHET
Brannsikre områder i fabrikker, sykehus, skoler og flere bygninger.Brann og farlige områder, lagring av farlige materialersom PGS15 områder.

STANDARDER
Testet i henhold til NEN-EN 1634-1Klassifisering EI₁ 90. Spør etter eksakte dimensjoner og klassifiseringer.

UTSEENDE
Dørbladet er sammensatt av paneler med en veggtykkelse på 65 m, og erFylt med brannsikkert materiale. Panelene er ferdig med sendzimirgalvaniserte plater, RAL 9002. Panelene er tilgjengelig som ekstrautstyr i alle RAL farger

SKINNESYSTEM
Skinnen er konstruert spesielt for denne porten. Standardsystemet er den normalskinnen. Den nødvendige takhøyde er 900 mm.En high-lift jekk eller et vertikalt system er også en av mulighetene.

BEHANDLING
Leddporten er drevet av en 400V stasjonog standard elektrisk lukking. Eventuelt kan den bli utstyrt med en FailSafe 400V stasjon eller et backup-batteri.Døren fungerer uten hjelp av noen fjærer.

OPERASJON
Leddporten er utstyrt med en kontroll boks med trykknapper opp /stopp/ ned. Kontrollboksen kan bli koblet til hvilken som helst brann eller røykdeteksjon system og være utstyrt med frittstående røykvarslere. Med daglig bruk kan alle slags styringssystemer benyttes.

DIMENSJONER
Bredde opp til 5250 mm, høyde opp til 5250 mm. Større dimensjoner kan lages, men er utenfor testrapport. Dørblad 65 mm tykk.

VEKT
Dørvekt er ca. 35 kg per kvadratmeter. Totalvekt avhengig av ytelse og størrelse.

VALGFRITT
Gangdør, plassert i midten av dørbladet. Væskesperre 400 mm høy, i henhold til PGS15: 2011. Røyksikker Sa / Sm i henhold til EN1634-3: 2004.

Brannklassifisert vindu i EI 60

Størrelse på vinduene er 660 x 225 mm (bxh)

Dør i port så er vinduet maks 460 x 225 mm (bxh)
Størrelsene er netto størelse på selve glasset. 
Dør i port med brannklassifisert vindu i EI60

Brannport

NDS LD-30/60/120 EI. LD – 120 brannport tilbyr en meget høy grad av brannmotstand og er svært egnet for brannsikker lukking av vindu og veggåpninger.

Portener egnet for normal daglig bruk. Portenholdes åpen ved hjelp av et elektromagnetisk system. I tilfelle brann sørger brannvarslingsanlegget forat portenlukkes automatisk via dørlukkeren. Porten er ferdig med RAL 7035 farge som standard, for en liten ekstra kostnad kan porten komme i alle mulige RAL-farger. Next Door Systems har i enhver situasjon en egnet brannsikker port tilgjengelig.

 • Brannsikker 60EI₁og120minutterEI₂
 • Testeti henhold til NEN-EN1634-1
 • Tilgjengelig i både enfløyetog tofløyetversjon
 • Også sertifisert med glass og gitter
 • Også egnet forPGS15områder(60EI₁)

Installasjonstegning
NDS LD-60 EI

Brannport

NDS LD-30/60/120 EI

FUNKSJONALITET
En brannport som er brukbar og anvendelig som vanlig svingdør/slagportfor daglig bruk.

ANVENDELIGHET
Å brannsikre områder hvor brann romoppdeling er nødvendig. For eksempel i kontorbygninger, fabrikker, næringsmiddelindustri områder, landbruks områder og PGS15 mellomrom.

STANDARDER
30 minutter – EI₁ – enfløyet / EI₂ tofløyet
60 minutter – EI₁ – enfløyet / EI₂ tofløyet
120 minutter – EI₁ – enfløyet / EI₂ tofløyet

UTSEENDE
Den tofløyet portenbestår av 0.8 mm tykt galvanisert stål. Kjerne består av brannsikkert materiale.Levering som standard med Z-ramme på 1.25 mm tykt galvanisert stål. Som standard leveres portenmed et plastikkhåndtak/sveiv med en ståldag og natt lås med europrofilsylinder.

BEHANDLING
Dørbladene og karmen er ferdige i fargen RAL 7035. For en liten avgift kan portenleveres i RAL farger. Eventuelt kan porten også leveres i rustfritt stål.

OPERASJON
Som standard leveres med et håndtak/sveiv eller eventuelt med en rask utgivelse. Portenkan holdes i en åpen stilling ved hjelp en magnet. I tilfelle branndeteksjon av branndeteksjonssystem lukker porten seg automatisk.

DIMENSJONER
Ved forespørsel,avhengig av type og versjon av porten.

VEKT
Enkel 30 minutter ca. 20 kg/m².
Enkel 60 minutter ca. 22 kg/m².
Enkel 120 minutter ca. 42 kg/m²

Brannskyveport

NDS SD 60/90/120 EI₂. Den modulære konstruerte brannskyveporten fra Next Door Systems er fullt sertifisert og testet i henhold til EN standard.

Det 92 mm tykke dørbladet består av en solid brannresistent kjerne på begge sider utført med flate galvaniserte stålplat er. Veggen er forseglet ved hjelp av labyrint profiler og brannhemmende strimler. Vekten på dørbladet er ca. 50 kg/ m². En buffer, limet magnet og skinndeksel er en del av standardversjonen av en skyveport. Døren kommer i RAL 7035 som standard. For e n liten ekstra kostnad kan døren også leveres med en RAL 5010, 9002, 9006, 9010, 9016 farge. Andre RAL-farger hører også til de tilgjengelige alternativene for skyveporter. Skyveporten kan utstyres med en gangdør inne i dørbladet og med 2 dørblader med en størrelse opptil 18 meter bred.

 • Modul bygd av 1010mm paneler
 • Brannsikker EI₂60ogEI₂120 minutter
 • Testet i henhold til NEN-EN1634-1
 • Gangdør i skyvedør er mulig
 • Modulgruppe (Gammel)

Installasjonstegning
NDS SD 60 EI₂

Brannskyveport

NDS SD 60/90/120 EI₂

FUNKSJONALITET
Den brannskyveporten er helt relevant for brann romoppdeling. På grunn av den begrensede plassen som skyveporter trenger er de brukt mye innendørs ved brannverns krav.

AVENDENELIGHET
Å brannsikre innendørs områder som består av store haller, industribygg, brann og eksplosjonsfarlige områder, kontorbygg og kjøpesentre.

STANDARDER
Testet i henhold til NEN-EN 1634-1 Sertifisering EI₂60 and EI₂120 minutter.

UTSEENDE
Det 92mm tykke dørbladet består av en massiv brannhemmende kjerne, på begge sider utført med en flat sendizimir galvanisert platekledning. Veggtetningen skjer ved hjelp av labyrint profiler og svellende strimler. Vekten av portbladet er ca. 50 kg / m².

BEVEGELSESSYSTEM
Ved hjelp av overdimensjonerte vogner hengt på et galvanisert stål rørskinne. På grunn av lav-friksjons stålvogner og skinner er det enkelt å betjene døren. For å beskytte røret og skinnene, leveres døren med et deksel for skinnene som standard. Døren kan leveres i enten en venstre eller høyre skyve versjon eller er levert i en 2-blad versjon.

BEHANDLING
Dørbladet er ferdig i RAL 7035 som standard. Andre materialer er ferdig i galvanisert stål.

OPERSAJON
Skyveporten holdes åpen av en 24V elektromagnet og lukkes mekanisk ved hjelp av en motvekt. Manuell drit er mulig ved hjelp av det integrerte håndtaket.

GANGDØR
Skyveporten er sertifisert med en gangdør inne i dørbladet. Gangdøren er utført med standard portbeslag og en Dorma dørlukker. Eventuelt kan døren utføres med anti-panikk beslag og kjørebøyle.

DIMENSJONER
Bredde opp til 16 meter, høyde opp til 4.5 meter. Dørblad tykkelse er 92 mm.

VEKT
Dørbladets vekt er ca. 50 kg per m².

Branngardin

NDS 150 EW. NDS branngardin passer ideelt som et middel til brann seksjonsinndeling.

På grunn av den begrensede plassen som kreves, er disse branngardinene anvendt mye i tilfelle av situasjoner som skjer innendørs med brannsikre krav. Branngardinen er testet ved Efectis (nederlandsk sertifiseringsinstitutt) og har en brannresistens på 150 minutter med en
målt varme på 10,9 kW/m, hvor maks varme på 15 kW/m2 er tillatt. Den antrasitt farget gardinen er slitesterk og har gjennomgått en utholdenhetsprøve på 2000 sykluser.

 • Brannsikker opp til 150 minutter
 • Testet i henhold til NEN 6069 og NEN-EN 1634-1
 • Utholdenhetsprøve 100.000 sykluser
 • Slitesterk i henhold til DIN EN ISO 12947-2 & 12947-3
 • Modulgruppe (Gammel)

Installasjonstegning
NDS branngardin

Branngardin

NDS-150

FUNKSJONALITET
Branngardinene er ideelt anvendelig når brannromoppdeling er nødvendig. På grunn av den begrensede plassen som kreveser branngardinene brukt mye i miljøer hvor brannbeskyttelse er nødvendig.

ANVENDELIGHET
Bruksområder er i industrielle, mat, verktøy og landbruksmarkeder. Branntester ble utført i samsvar med de nyeste brannsikre kravene.

STANDARDER
Testet i henhold til NEN 6069:2011 og NEN-EN 1634-1. Sertifisering 158 minutter

UTSEENDE
Den antrasitt-farget gardinen er laget av spesielt belagt forsterket glass stoff, med dobbel søm i horisontale av stivere. Skummateriale påføres ved plassering av avstiverne, som gir i tilfelle av oppvarming et gjennomgående hulrom som holder nivået av stråling lav. Strukturen består av selvbærende stålledere. Disse lederne holder rullen med stoffet på plass og er ferdig montert. Kulelageret er montert på to konsoller på sideskinnene. Et metalldeksel beskytter stoffet og rullen.

BEHANDLING
Skinner og ståldeksel leveres i galvanisert stål. Eventuelt er det mulig å forsyne dem i hvilken som helst RAL farge eller i rustfritt stål.

OPERASJON
Branngardinen er koblet til et branndeteksjonssystem som standard, eller frittstående temperatur/røykvarslere. Forhenget er utstyrt med en elektrisk lukkende rørformet motor. I tilfellet av en brannalarm ved branndeteksjonssystem eller temperatur/røykvarsler, lukkes skjermen automatisk. Eventuelt kan skjermen utføres med en FailSafe rørformet motor og/eller reservebatteri(UPS). Manuell drift er mulig gjennom den medfølgende trykknapp kontrollboksen. Skjermen er ikke utformet for daglig bruk. Branngardinen har fått en langsiktig utholdenhetstest på 2000 sykluser.

DIMENSJONER
NDS-30 maks. klar åpning (B x h) 12 x 12 meter maks. areal 60m²
NDS-60 maks. klar åpning (B x h) 9 x 9 meter, maks. areal 48m²
NDS-90 maks. klar åpning (B x H) 6 x 6 meter, maks. areal 36m²
NDS-120 maks. klar åpning (B x H) 6 x 6 meter maks. areal 36m²
NDS-150 maks. Klar åpning (B x H) 3,5 x 3,1 meter, maks. areal 10,9m² ulike dimensjoner ved avtale.

Våre industriporter

Når man ser etter den perfekte industriporten, da er styrke, sikkerhet og utseende viktig. Du ser etter et produkt som vil fungere optimalt under alle forhold.