4 gode grunner til regelmessig service

Portene i et industri eller næringsbygg fungerer ikke bare som en inngang og utgang for varer og ansatte, men også som en viktig del av sikkerheten og effektiviteten i driften. Å sørge for at porten er i god stand gjennom regelmessig service og vedlikehold er derfor essensielt.

1. Sikkerhet for ansatte og eiendom
En port som ikke fungerer som den skal, kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Hvis en port henger seg opp eller ikke låser ordentlig, kan det føre til ulykker som skader ansatte eller besøkende. I verste fall kan feil ved porten resultere i alvorlige skader. Regelmessig vedlikehold sikrer at portens mekanismer, som fjærer og løfteanordninger, fungerer som de skal, og reduserer dermed risikoen for ulykker.

2. Forlengelse av portens levetid
Som med alle maskiner og utstyr, vil en industriport som har regelmessig service og vedlikehold ha en lengre levetid. Smøring av bevegelige deler, justering av komponenter og bytte av slitte deler hindrer slitasje og forhindrer større problemer fra å utvikle seg. Dette sparer bedriften for kostnader til reparasjoner eller tidlig utskifting av porten.

3. Energisparing
Porter kan være store energityver! Lekkasje rundt en dårlig tilpasset eller skadet port kan føre til tap av oppvarmet eller avkjølt luft, noe som resulterer i høyere energikostnader. Regelmessig inspeksjon og justering av porten kan bidra til bedre tetting og dermed redusere energiforbruket.

4. Sikring av Eiendom
Portene er med på å sikre bedriftens eiendom mot tyveri og hærverk. En port som ikke låser ordentlig, eller som lett kan tvinges opp, utgjør en sikkerhetsrisiko. Gjennom regelmessig service kan du forsikre deg om at portens låsemekanismer er i topp stand og at porten gir den beskyttelsen den er tiltenkt.

Regelmessig service er en god investering for å forlenge portenes levetid og redusere driftskostnader.
Kontakt oss gjerne for å bestille service eller tegne en serviceavtale.

Flere innlegg

Inspirasjon: Vååår

Blogger: Inger-Lise Lillerovde Inger Lise valgte Edlandsporten. Klikk HER for å komme til hennes blogg. Her har dere et utdrag: VÅÅÅR Endelig er våren her for alvor,

Les mer