Skjema/ service

 

• SALGSPANT

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Hovedentreprenørens forsikring forutsettes å dekke våre materialer og arbeider.

• MONTERING OG LEVERINGSTID

Fritt levert, ferdig mekanisk montert. Blir leveransen umuliggjort for kortere eller lengre tid (3 uker) på grunn av kjøpers forhold, er varens salgssum likevel forfalt til betaling.
Varen vil da bli lagret for kjøpers regning og risiko. Leveringstiden regnes fra endelig og fullstendig ordreinngang med alle nødvendige mål og spesifikasjoner.
Vi fraskriver oss et hvert ansvar for leveringsforsinkelser eller hindringer som ikke skyldes vår bedrift. Dette gjelder også forsinkelser som skyldes Force Majeure, streik, lockout, havari, tyveri, transportvanskeligheter etc.

• UTSETTELSE AV LEVERING OG MONTERING

Ønskes leveransen utsatt må det gis beskjed i god tid før varen sendes fra fabrikk. Kan ikke montasjen utføres som avtalt må ny montasjetid avtales.
Medfører utsettelsen rentetap og økte omkostninger er kjøper pliktig til å erstatte disse.

• MONTASJEFORHOLD

Under montasjen må det ikke foregå noen form for trafikk på montasjestedet. Gulvet må være støpt eller slik at rullestillas eller sakselift med kompakt hjul kan benyttes.
Alt festegrunnlag på vegg og i tak for skinner, oppheng, motorer osv. må være ferdig før montør ankommer byggeplass.
Bygningsmessige arbeider som beslag inntil eksisterende vegg er ikke inkludert i prisen såfremt det ikke framgår av tilbudet, og må i hvert enkelt tilfelle avtales mot tillegg i prisen. El.montasje og kabelstrekk inngår ikke i prisen hvis dette ikke går frem av tilbud. Det må være tilgang til 16 amp strøm på montasjestedet (se tilbud).

• MOTTAK AV GODS

Det forutsettes assistanse med bemannet løfteutstyr under avlessing og grovmontasje. Kjøper må sørge for at varene blir lagret forsvarlig både før og under montasjen.

• GARANTI på montering

Fra den dato leveransen er avsluttet gis en garanti på 1 år.for industriporter for garasjeporter gis det to års garanti!